your ads here

advertisement

Dvojica cabernetov

Availability: Out of stock

Skvostné červené cabernety pre znalcov!

Cabernet sauvignon 2009

Cabernet sauvignon 2012

Pridajte sa do nášho newslettra a získajte

degustačný návod zdarma

Pridajte sa do nášho newslettra a získajte

degustačný návod zdarma